บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม

ขอบเขตการใช้งานและข้อควรระวังของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง:

2023-09-25

1. ขอบเขตการใช้งาน:

ที่แหล่งจ่ายไฟสลับเหมาะสำหรับป้าย LED, แถบไฟ LED, แถบไฟ, ตัวละครไฟ LED, โมดูล LED, โครงการไฟ LED และอื่น ๆ

2.ก่อนใช้งานแหล่งจ่ายไฟสลับข้อควรระวัง:

1. ใช้ไฟเลี้ยงก่อนต้องแน่ใจว่าข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก (110 vac, 220 vac, 5 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 48 VDC..)

②. เมื่อเดินสายไฟ ต้องแน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายไฟอินพุตออก และตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าสายอินพุตและเอาต์พุตเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ก่อนเปิดเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

3.ตรวจสอบว่าสกรูติดตั้งสัมผัสกับอุปกรณ์บอร์ดจ่ายไฟหรือไม่ และวัดความต้านทานของฉนวนของแผงจ่ายไฟและอินพุตและเอาต์พุตเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต เพื่อความปลอดภัยและลดการรบกวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายดินมีการต่อสายดินอย่างเชื่อถือได้

4. โปรดใส่ใจกับสภาพแวดล้อมอินพุตของแหล่งจ่ายไฟ เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตไม่เสถียรหรือผันผวน การเปลี่ยนอินพุตพลังงานบ่อยครั้งในเวลาที่เหมาะสม (การเปิดและปิดแรงดันไฟฟ้าอินพุตบ่อยครั้ง) จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของพลังงาน อุปทาน ไฟฟ้าเกิน หรือโหลดลัดวงจรจะทำให้เกิดความล้มเหลว

5. ผลิตภัณฑ์มีไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันกระแสเกิน เมื่อโหลดผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ตัดไฟออกโดยอัตโนมัติ.

6.รักษาสภาพแวดล้อมการระบายอากาศที่ดีเอื้อต่อการกระจายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการยืดอายุการใช้งานของแหล่งจ่ายไฟ


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept